Vervallen: Kunst en Muziek op Zondag

De expositie van Hanneke op de Kunstroute Renkum is vanwege de Corona-crisis vervallen Kijk hier op de site van de Kunstroute Renkum.

De expositie van Hanneke op Kunst en Muziek op zondag 2 augustus 2020 op het Everswijngoed in Renkum is vanwege de corona-crisis afgelast. Kijk hier op de site van Everwijnsgoed voor het programma in 2021.